SocioPro

SocioPro is gespecialiseerd in het geven van on- en offline communicatie training, coaching en ondersteuning bij het gebruik van sociale media en richt zich op jongeren van 10 tot 18 jaar en organisaties die met deze jongeren werken. De belevingswereld van kinderen, pubers en jong volwassenen staat daarbij centraal. Vaak wordt er gewezen op het gevaar. Maar wat is dan het alternatief? Hoe doe je het dan wel? Als jongere is je plaats in de groep voor jou heel belangrijk. Hoe kijken anderen naar jou en wat vinden ze van je. Dan is de manier waarop je je presenteert ook op sociale media dus heel belangrijk voor je. SocioPro heeft een jongeren coaching achtergrond en in de trainingen houden we rekening met wat voor jou op dit moment belangrijk is. Wel is het belangrijk om te weten wat de mogelijke gevolgen zijn van door jou gemaakte keuzes en hoe je dingen eventueel anders zou kunnen doen.

Training & coaching

Weet jij wat je deelt? Wat gebeurt er met informatie? Is gratis wel gratis op internet? Wat is normaal? De rest doet het ook, wat doe ik? SocioPro geeft trainingen van één of enkele sessies aan kinderen, pubers en jong volwassenen en begeleidt ze bij eventueel ontstane problemen. Dit kan individueel of in groepssessies. Meer weten? Neem contact op.

Voorlichting

Hoe ga je als ouder om met de controle van je kind op sociale media? Wat kan wel en wat kan niet? Met wie praten ze en wat delen ze? SocioPro geeft voorlichting, presentaties en lezingen over het gebruik, het nut en de risico's van sociale media en kan zelfs ondersteunen in crisis situaties. Meer weten? Neem contact op.

Groepsles

Sociale media bestaan uit netwerken. Voor jongeren zijn de netwerkrelaties afkomstig van school, de vereniging en uit de buurt. De digitale en de echte wereld lopen daarbij door elkaar heen. Hoe ga je als ouder, begeleider of professional om met de groepsdynamiek? Hoe gaat de jongere om met de groepsdruk. Het standaard SocioPro lespakket bestaat uit 3-5 leseen op school of vereniging en 1 bijeenkomst voor de leerkracht, begeleider of vrijwilliger. Meer weten? Neem contact op.

Waarom sociale media training?

Sociale media zijn niet heel anders dan andere communicatiemiddelen. In 1 ding verschillen ze wel; De snelheid en reikwijdte die een bericht kan bereiken is niet te voorspellen. Dit betekent dat je bewust om moet gaan met wat je zegt en wat je doet, maar ook hoe dit bij een ander overkomt. Wat je zegt (typt) is niet altijd wat de ander begrijpt en een snelle reactie leidt soms tot een snel conflict. Precies dit is wat SocioPro in haar communicatietrainingen leert. SocioPro is gesprekspartner bij voorlichting en problematiek voor individuele coaching en training, maar ook voor scholen, verenigingen en bedrijven.

Trainingsvoorbeelden

De inhoud van een training is afhankelijk van het doel, de deelnemer(s) en de reden waarom een training gevolgd wordt en is daardoor grotendeels maatwerk.
Hieronder een aantal voorbeelden:

Wat: Individuele sessie
Vorm: Individuele sessies zijn altijd maatwerk.
Duur: Over het algemeen bestaat een training voor jongeren uit 1 tot 4 sessies.
Onderwerpen: Hoe zie je jezelf? Hoe zien anderen jou? Hoe zie jij anderen? Wat zeg je? Wat verstaan anderen? Wat kan, wat kan niet en wat is het alternatief?
Wat: Voorlichting
Vorm: Afhankelijk van de gelegenheid en groepsgrote een presentatie, groepsgesprek of workshop met altijd veel ruimte voor discussie en vragen.
Duur: In overleg 1 tot 4 uur.
Onderwerpen: Hoe werkt het puberbrein? Feiten en fabels? Wat is acceptabel en wat niet? Controle of vertrouwen? Wat doen ze en wat doen ze niet? Wat vind ik en wat vindt een ander?
Wat: Klassikale les
Vorm: Interactieve groepsles in de klas of gemeenschappelijke ruimte met veel groepsgesprekken, een quiz, reageren op stellingen..
Duur: Als er geen specifieke aanleiding is voor de les 3 lessen + 1 bijeenkomst voor leraren of begeleiders eventueel in combinatie met een ouderpresentatie.
Onderwerpen: Hoe zie je jezelf? Hoe zien anderen jou? Hoe zie jij anderen? Wat zeg je? Wat verstaan anderen? Wat kan, wat kan niet en wat is het alternatief?, feiten en fabels? Wat deel je? Wat gebeurt er als jij iets doet of deelt? Wat zegt de wet?

Voor jongeren

SocioPro is gespecialiseerd in hoe jij als jongere communiceert. We begeleiden en trainen jongeren in een moderne, maar wel doordachte manier in het gebruik van sociale media. Indien nodig begeleiden we ook bij problemen of vervelende ervaringen.

Voor ouders

SocioPro ondersteunt ouders bij problemen en adviseert en geeft uitleg over de communicatie anno nu. Wat is "normaal" en wat is "bijzonder'? Hoe maak ik dingen bespreekbaar en hoe ga ik om met controle?

Voor scholen, clubs en verenigingen

SocioPro geeft lessen en voorlichting op scholen. Daarbij staan niet de gevaren centraal, maar ligt de focus op de beste manier van gebruiken. Hoe blijf je cool zonder direct aan groepsdruk toe te geven? Wat is stoer en wat het eventuele gevolg? Wat zeg je en wat wordt er begrepen. Kortom: Hoe communiceer je? Het lesprogramma is uitdagend, stimuleert en geheel van deze tijd. In deze vorm geven we ook voorlichting aan ouders, leerkrachten, medewerkers en vrijwilligers.

Social-Besitas

Problemen door sociale media

Sociale media hebben veel voordelen. Ze helpen je een brede interesse ontwikkelen, je komt makkelijk in aanraking met veel verschillende onderwerpen en meningen, je kunt een netwerk ontwikkelen en onderhouden en je kunt op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en nieuws.

Toch gaat het zo af en toe ook mis. Pesten, sexting, racisme, jaloezie, uitspraken die uit hun verband worden gerukt en discussies die oververhit raken en niet meer te stoppen zijn. Het komt allemaal voor. Eén te snel geplaatst bericht kan enorm veel gevolgen hebben.

Goed omgaan met sociale media is in de basis niet anders dan goed leren omgaan met andere potentiële "gevaren". Aandacht moet niet eenzijdig uitgaan naar wijzen op het gevaar, maar veel meer naar het ontwikkelen van de vaardigheden om daar goed mee om te gaan.

SocioPro heeft een coachings en trainingsachtergrond en kan individueel en/of schoolklassen, clubs en verenigingen op die vaardigheden coachen of en/of trainen. Hierbij moet u niet alleen denken aan leerlingen en leden, maar ook aan leerkrachten, leiders of vrijwilligers.

% van de jongeren (10-18) gebruikt elke dag internet
Het aantal manieren waarop jongeren WhatsApp schrijven
Personen van 15 jaar en ouder krijgen per jaar met online pesten te maken.
% van de jongeren vindt communiceren via media handiger dan face-to-face contact

Waarom komt pesten via internet zo regelmatig voor?

De belangrijkste reden die bijdragen dat kinderen, pubers en jongeren cyberpesten zijn:
- Anonimiteit: Volwassenen kunnen elektronisch verkeer moeilijk controleren. Je kan gemakkelijk doen alsof je iemand anders bent.
- Depersonalisatie: Anderen worden minder snel als persoon gezien omdat je niet direct geconfronteerd wordt met degene die gepest wordt.
- Impulsiviteit: een berichtje is snel getypt maar blijft in tegenstelling tot iets wat je zegt wel bestaan. - Snelle verspreiding in duplicatie: Zelfs als je bij wijze van grapje naar een bekende stuurt, kan die het berichtje doorsturen naar een onbeperkt aantal lezers.